Loa Nghe Nhạc

 
JBL 4425
22.000.000 VNĐ
   
JM Lab Focal Chorus 726V
23.000.000 VNĐ
   
JBL 4425 MKII
24.000.000 VNĐ
     
 
TANNOY GREENWICH
26.000.000 VNĐ
   
Focal Chorus 816V
27.000.000 VNĐ
       
TANNOY Arden
50.000.000 VNĐ
 
 
Tannoy Memory
70.200.000 VNĐ
   
JBL 4344
95.000.000 VNĐ
   
Tannoy Memory TW
100.000.000 VNĐ