Loa Nghe Nhạc

 
Bose VCS 10 & Bose 161
6.000.000 VNĐ
   
Tannoy 607
7.000.000 VNĐ
   
Tannoy 609
9.000.000 VNĐ
   
Tannoy 633
9.000.000 VNĐ
 
 
Tannoy Memory TWW
10.000.000 VNĐ
   
Focal Chorus 806
12.500.000 VNĐ
   
JM Lab Focal Chorus 714V
13.500.000 VNĐ
   
JM Lab Focal Chorus 714V
15.000.000 VNĐ
 
 
JM Lab Focal Chorus 716V
15.000.000 VNĐ
   
JBL 4311
15.500.000 VNĐ
   
Chario Hiper 2000 Tower
15.500.000 VNĐ
   
JBL 4311WX
16.500.000 VNĐ