Công suất

 
QSC 1300
Giá: Liên hệ
   
QSC 900
Giá: Liên hệ
   
QSC 1400
Giá: Liên hệ
   
QSC 1700
Giá: Liên hệ
 
 
Yamaha P2500S
Giá: Liên hệ
   
Yamaha P3500S
Giá: Liên hệ
   
Yamaha P5000S
Giá: Liên hệ
   
Yamaha P7000S
Giá: Liên hệ
 
 
QSC MX1500a
Giá: Liên hệ
   
Crown XLi 800
9.000.000 VNĐ
   
Crown XLi 1500
11.000.000 VNĐ
   
Crown XLi 2500
15.900.000 VNĐ