Bàn mixer

 
Yamaha MG166C
Giá: Liên hệ
   
Dynacord DC-CMS600-3-MIG
Giá: Liên hệ
   
Soundcraft EFX8
9.000.000 VNĐ
   
Yamaha EMX212S
10.300.000 VNĐ
 
 
Yamaha MG166CX
11.500.000 VNĐ
   
Soundcraft EFX12
11.800.000 VNĐ
   
Yamaha MG166C-USB
12.000.000 VNĐ
   
Yamaha EMX312SC
13.300.000 VNĐ
 
 
Yamaha EMX 512SC
16.300.000 VNĐ
   
Yamaha EMX 5014C
20.400.000 VNĐ
   
Yamaha EMX 5016CF
27.600.000 VNĐ
   
Allen & Heath GL2200
31.000.000 VNĐ